Organisatieprofiel van Senviro bvba

palmanshoevestraat
112 antwerpen
België
033372750
stijn.verbeeck@senviro.be
Aantal personeelsleden: niet gedefiniëerd
Profiel: Adviesbureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Senviro bvba is een onafhankelijk studiebureau gespecialiseerd in advies aan bedrijven omtrent milieu en gevaarlijke producten. We bieden de volgende diensten aan: opmaken omgevingsvergunningsaanvraag, milieuaudit, milieuadministratie, milieurapportering, broeikasgasrapportering, duurzaamheidsrapportering en advies gevaarlijke producten (ADR, CLP, VIB,...). We ondersteunen bedrijven als externe milieucoördinator en externe veiligheidsadviseur ADR.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.