Organisatieprofiel van Professional-Consulting

Dronckaertstraat 590
8930 Menen (Lauwe)
België
+32 (0)56 42 40 89
oscar.moonen@professional-consulting.be
Aantal personeelsleden: 6-10
Profiel: Adviesbureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Strategisch Bedrijfsadvies in: Kwaliteit – Preventie – Milieu – Financieel ‐ Strategie

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.

Informatie

Milieu, advies, coördinatie en vergunningen
 • Ik heb een milieucoördinator nodig. Wat nu ?
 • De milieuwetgeving verandert voortdurend. Hoe zorg ik dat ik steeds in orde blijf zonder al te grote investeringen qua tijd en geld?
 • Ik heb een nieuwe vergunning nodig. Hoe begin ik eraan ?
 • Ik wil een bedrijfspand overnemen of een stuk grond kopen. Hoe weet ik zeker dat de bodem niet vervuild is?
 • Hoe zorg ik dat mijn ISO systeem een bijdraagt tot het verminderen van het energieverbruik?
 • Mag ik mijn technici met gevaarlijke stoffen op de weg sturen?
 • Kan ik mijn bedrijf verder uitbouwen op basis van mijn bestaande vergunning ?
 • IMJV, OVAM, VMM, VLAREM, BIM, IVCIE, VLAEBO, IPPC, VAL-I-PAC, VLAREA, GHS, REACH, ... Wat beteken zij voor mij ?
 • Ik heb een Proces-Verbaal ontvangen van de Milieu-Inspectie. Wat nu ?
 • Een milieucoördinator nodig: wat brengt dat op ?

Professional - Consulting kan u helpen op al deze vragen

Op het vlak van milieu kunnen wij u helpen voor:

VERVULLEN VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 • Opstellen van milieuvergunningen en -meldingen;
 • Optreden als externe milieucoördinator;
 • Identificeren van wettelijke verplichtingen,wijzigingen en evoluties in de wetgeving, ...(VLAREM, VLAREBO, VLAREA,...);
 • Uitvoering Decretale Milieuaudit;
 • Opmaak van diverse meldingen, bvb. Integraal Milieu JaarVerslag, VMM afvalwateraangifte, ...

EXTERNE MILIEUCOORDINATOR,MILIEUVERANTWOORDELIJKE

 • Omdat niet elke KMO in staat is om een interne milieucoördinator nodig aan te stellen of aan te werven, kunt u een adviseur van Professional - Consulting inzetten . Deze kan instaan voor onder meer de planning en opvolging van de verschillende milieuverplichtingen.

Ons lidmaatschap bij de Vlaamse vereniging voor MilieuCoördinatoren vzw garandeerd U professioneel en kwaliteitsvol advies !

MILIEUSCANS

 • ISO 14001-EMASII (nulaudit-preaudit);
 • Compliance audit: evaluatie van uw milieuvergunningstoestand en naleving van de milieuverplichtingen;
 • Decretale milieuaudit :verplichte milieutechnische evaluatie van de milieuvoorzieningen in uw bedrijf;
 • Second opinion;

IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN MANAGEMENTSYSTEMEN

 • ISO 14001:2004 en EMAS II;
 • Integratie van managementsystemen (kwaliteit-veiligheid-milieu);
 • Uitvoeren van pre- en interne audits;
 • Voorbereiden van rapporteren tijdens de 'management review';
 • Uitvoering compliance audit;

COÖRDINATIE VAN MILIEUPROJECTEN

 • Bodemonderzoeken;
 • Bodemsanering;
 • SEVESO;
 • Milieu(her)vergunning;
 • (her)inrichting opslag gevaarlijke stoffen;
 • Optimalisatie afvalstoffen beheer;
 • ...

BEDRIJFSINTERNE OPLEIDINGEN

 • Gebruik, opslag en transport van gevaarlijke stoffen;
 • Intern auditor milieu;
 • De milieu wetgeving in een notendop;
 • Werken met derden;
 • Opbouwen milieuzorgsystemen;
 • Introductie opleiding ISO 14001 voor medewerkers;
 • ...

Kortom : Op ons kunt u rekenen voor de groei en optimalisatie van uw organisatie.