Organisatieprofiel van Prevent

Kolonel Begaultlaan 1A
3012 Leuven
België
+32 16 910910
veronique.debroeck@prevent.be
Aantal personeelsleden: 11-25
Profiel: Informatiecentrum
Statuut: NV

Omschrijving activiteiten

Prevent organiseert opleidingen en trainingen waarbij bedrijven en organisaties kennis en vaardigheden verwerven om het welzijn van de werknemers te bevorderen en de mens-werkrelatie binnen het bedrijf of organisatie te optimaliseren. De opleidingen worden aangeboden in het opleidingscentrum of op maat in-house. Prevent organiseert de opleiding tot milieucoördinator Niveau A, B en Overgangsniveau alsook bijscholingen voor de milieucoördinator.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.

Informatie

Prevent ondersteunt  bedrijven en organisaties in hun streven om de mens-werk relatie te optimaliseren en om de kwaliteit van de werkomstandigheden te bevorderen, dit met het oog op de zorg voor het menselijk kapitaal in een gezonde en productieve werkomgeving.

Dit gebeurt door middel van een globaal pakket producten en diensten dat inspeelt op de concrete behoeften van bedrijven en organisaties. De producten en diensten worden gekenmerkt door een grote mate van praktische relevantie en een degelijke wetenschappelijke onderbouw.

De producten en diensten omvatten onderzoek, advies, opleidingen, publicaties en praktische hulpmiddelen. Deze kunnen ingezet worden om innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen en te implementeren, met aandacht voor de  globale bedrijfscultuur.