Organisatieprofiel van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België
015 284 284
lpeeters@ovam.be
Aantal personeelsleden: 251-500
Profiel: Adviesorgaan
Statuut: VOI

Omschrijving activiteiten

Wil je meewerken aan minder afval en een zuivere bodem binnen Vlaanderen ? Dan ben je bij OVAM aan het juiste adres ! OVAM, of de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, met enige zetel te Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen- en bodemsaneringsbeleid. Om te slagen in haar maatschappelijke opdracht, heeft OVAM nood aan gemotiveerde mensen die volgende waarden in zich hebben : samenwerkingsgericht, verantwoordelijk, klantgericht, gedreven en loyaal. De interne werking van OVAM is erop gericht haar mensen maximaal te betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van haar beleidsopdracht. OVAM hecht veel belang aan een vlotte interne informatiedoorstroming en aan het uitbouwen van interne en externe samenwerkingsverbanden.