Organisatieprofiel van Natuurpunt

Coxiestraat 11
2800 Mechelen
België
015 29 72 20
griet.vandenberghe@natuurpunt.be
Aantal personeelsleden: niet gedefiniëerd
Profiel: Milieuvereniging
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

Natuur- & milieubescherming in de ruime zin: Natuurpunt streeft naar een betere bescherming en het behoud van de bestaande natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van natuurgebieden, d.m.v. beleidswerk, door natuurstudie en het opbouwen en aanleveren van wetenschappelijke kennis, d.m.v. natuureducatie en door mensen in contact te brengen met de natuur in hun omgeving.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.

Informatie

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 110.000 leden. We beschermen kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. 

Beschermen

We beheren meer dan 24.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers nemen het initiatief: ze zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. Daarbij worden ze bijgestaan door professionele ploegen.  

Beleven

Met vele honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geven we iedereen de kans van de natuur te genieten. In elke Vlaamse gemeente zijn afdelingen en werkgroepen actief. Natuurpunt brengt mensen samen. Elk jaar organiseren we duizenden activiteiten: gegidste wandelingen, beheerwerken, cursussen en workshops. 

Bestuderen

Via het werk in de meer dan 120 studiewerkgroepen en waarnemingen.be houden de we de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten. Zo leveren we de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid. Ons maatwerkbedrijf geeft werk aan honderden arbeiders die het niet makkelijk hebben in de klassieke economie.

Bepleiten

Als breed gedragen en politiek onafhankelijke middenveldorganisatie is Natuurpunt een belangrijke pleitbezorger voor meer en betere natuur. Om natuur hoog op de politieke agenda te krijgen, gaan we in dialoog met beleidsmakers op alle niveaus, formuleren we beleidsadviezen en laten we ons horen in het maatschappelijk debat via standpunten, campagnes en acties.

Bestuur

Natuurpunt bestaat uit verschillende vzw's, elk geleid door een Raad van Bestuur. Die wordt aangeduid door de Algemene Vergadering, samengesteld uit vertegenwoordigers van afdelingen en werkgroepen. Bestuurders van de Natuurpunt-groep leveren hun kennis en expertise als vrijwillig engagement. Ze krijgen geen forfaitaire vergoedingen of zitpenningen.

 

Producten en diensten