Organisatieprofiel van M.T.D

Scheldelaan, Kaai 373-Industriedok
2030 Antwerpen
België
+32 14 255 015
julien.nys@mtd.be
Aantal personeelsleden: 11-25
Profiel: Afvalophaler
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

verwerver en verwerker van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen eigen sorteercentrum eigen verwerking van olie/water mengsels en afvalwaters