Organisatieprofiel van Leefmilieu Brussel

Havenlaan 86c/3000
1000 Brussel
België
02 775 75 75
human.resources@leefmilieu.brussels
Aantal personeelsleden: 501-1000
Profiel: Overheid
Statuut: overheid

Omschrijving activiteiten

Leefmilieu Brussel - BIM is als milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de analyse, planning en beheer van de diverse aspecten van het leefmilieu (lucht, water, afval, geluid, bodem, groene ruimten, energie), het uitreiken van vergunningen, het toezicht op de naleving van de wetgeving en de informatie van het publiek.