Organisatieprofiel van KOMOSIE vzw

Uitbreidingsstraat 470
2600 Berchem
België
03 281 03 30
pieter.dresselaers@komosie.be
Aantal personeelsleden: 11-25
Profiel: Koepelvereniging
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, overkoepelt alle Kringwinkelcentra en Energiesnoeiersbedrijven in Vlaanderen. De vzw is actief in de social-profitsector op het kruispunt van milieu & sociale economie. Vanuit diezelfde aandacht van KOMOSIE voor nieuwe initiatieven ontstond het project Sociaal aan de slag met voedseloverschotten. KOMOSIE brengt in Vlaanderen de vraag en het aanbod met elkaar in contact en ze gaat na waar en hoe er kan worden samengewerkt.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.