Organisatieprofiel van Koepel van Vlaamse Bosgroepen

Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België
09/267 78 65
koepel@bosgroepen.be
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Koepelvereniging
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

De koepel streeft ernaar om de Vlaamse Bosgroepen te emanciperen als gerespecteerd partner in de ontwikkelingsprocessen rond natuur en bos. Dit streven wordt weergegeven door de geformuleerde visie : “De koepel als sterk gedreven, professionele en democratisch georganiseerde vereniging met focus op klein privé bosbezit draagt er in belangrijke mate toe bij dat duurzaam bosbeheer op de politieke en maatschappelijke agenda staat en dat de Vlaamse Bosgroepen gewaardeerd worden voor de bijdrage die zij leveren aan het duurzaam beheer van ons bospatrimonium mede dankzij hun permanente constructieve houding bij de talloze partnerschappen die worden aangegaan.”

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.

Informatie

Geen informatie gevonden voor deze organisatie.