Organisatieprofiel van Interleuven

Brouwersstaat 6
3000 Leuven
België
016284275
milieu@interleuven.be
Aantal personeelsleden: 51-100
Profiel: Intercommunale
Statuut: CVBA

Omschrijving activiteiten

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging' voor de gemeenten en steden rondom Leuven. Onze vennoten en partners worden ondersteund bij hun taken en projecten in tal van domeinen nl. bedrijventerreinen, woonprojecten, ruimtelijke ordening, GIS, milieu en preventie, informatiebeveiliging en veiligheidscoördinatie. De intergemeentelijke milieudienst (IGM) is een dynamische dienst die de gemeenten en steden adviseert en begeleidt bij verschillende milieuthema's en stuurt naar een duurzame ontwikkeling.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.

Informatie

De intergemeentelijke milieudienst van INTERLEUVEN meer in detail: 

Basisondersteuning: adviesverlening inzake klasse 3, 2 en 1- inrichtingen, ...

Territoriaal coördinator voor het Burgemeestersconvenant

Taakondersteuning: opmaak milieuvergunningen, ondersteuning bodemdossiers,...

Milieuhandhaving: proactieve controles, taken van intergemeentelijke toezichthouder,...

Trekker/Partner van Europese projecten