Organisatieprofiel van Induss NV

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
België
03 609 01 60
pvandenbosch@induss.eu
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Producent
Statuut: NV

Omschrijving activiteiten

Induss geeft gerichte, duurzame en economisch verantwoorde invulling aan industriële vraagstukken met betrekking tot de waterbalans (waterhuishouding). Zo staat Induss o.a. in voor de productie en de levering van gespecialiseerd water aan de industrie (chemie, petrochemie, textiel, bio-energie, voeding...). Dit kan gaan van koelwater, stoom en gedemineraliseerd water voor de petrochemie tot hyperzuiver water voor de voedingsindustrie. Daarnaast wordt ook veel aandacht geschonken aan de rest van de cyclus, met inbegrip van het slim (her)gebruik van water en afvalwaterzuivering. Bovendien biedt Induss zijn expertise en diensten aan bij vergunningsaanvragen, het onderhoud van bestaande installaties en andere watergerelateerde aangelegenheden. Hierbij staan betrouwbaarheid, kostenbeheersing en duurzaamheid centraal.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.