Organisatieprofiel van Gebran

Frans Uyttenhovestraat 5
9040 Gent
België
0485/755.401
nick.pays@gebran.be
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Studiebureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Gebran is een expertenbureau voor bodemonderzoek, advisering rond bodemsaneringsprojecten, pilootproeven, in-situsaneringen, veldwerk (alle mogelijke staalnames), direct-push injecties, milieukundige begeleiding van saneringen, asbestinventaris, sloopinventaris, totaaladvies rond energie (warmtepomp, zonnepanelen, verlichting,...), bouwcoördinatie, werfopvolging, projectmanagement. U vraagt, wij adviseren en volgen op.