Organisatieprofiel van ENERGIK v.z.w.

Bedrijvencentrum regio Mechelen - De Regenboog 11
2800 Mechelen
Belgium
015/400.143
jozef.deborger@energik.be
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Belangenorganisatie
Statuut: v.z.w.

Omschrijving activiteiten

De vereniging heeft tot doel een bijdrage te leveren tot de verbetering van het leefmilieu en het rationeel energiebeheer: - het systematisch verzamelen van alles wat met energie en milieu verband houdt, de verzamelde informatie te verwerken en maximaal te verspreiden onder de leden en de niet-leden; - een overlegplatform te zijn tussen deskundigen in bovenvermelde sectoren; - dienstverlening te verstrekken aan de leden; - de commerciële en de economische belangen te behartigen van de leden dit onder meer door de promotie van bestaande en innoverende procedures en technieken.