Organisatieprofiel van Chain Consult bvba

Ten Dorpelei 11
2640 MORTSEL
België
03/4408200
dirk.vrancken@chainconsult.be
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Adviesbureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Brownfieldmanagement op industriële sites. We fungeren als “facilitators” en focussen ons op strategie. Hiermee gaan we een essentiële stap verder dan de meeste andere dienstverleners. Wij zoeken naar de juiste insteek, de correcte informatie en contactpersonen, we verankeren bovendien de vereiste kennis in uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat uw projectontwikkelingstrajecten vlotter verlopen. Concreet komt dit neer op de realisatie van de volgende doelstellingen: ? afstemmen procesbegeleiding, projectbeheer en informatieverschaffing; ? creëren van een grote betrokkenheid bij de belanghebbenden; ? creëren van een draagvlak voor de eigenlijke herontwikkeling; ? realiseren van een effectieve besluitvorming.