Organisatieprofiel van BOVA ENVIRO+

Wellingstraat 102
9070 Destelbergen-Heusden
België
+ 32 9 210 28 60
info@bovaenviroplus.be
Aantal personeelsleden: 26-50
Profiel: Adviesbureau
Statuut: NV

Omschrijving activiteiten

milieu-audits milieucoördinator niv. A en niv. B (extern) milieu-effectenrapporten MER milieuvergunningsaanvragen oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken bodemsaneringsprojecten begeleiding van bodemsaneringswerken grondverzet afvalstoffenstudies stortplaatsdeskundige ecologie en natuurstudies veiligheid en preventie implementatie van milieuzorgsystemen : EMAS & ISO 14001 studies en scans tbv eco-efficiëntie haalbaarheidsstudies extern milieucoördinator niv A en B milieu-opleidingen : intern en extern

Informatie

BOVA ENVIRO+ beschikt ook over kantoren te Roeselare, Oostende, Beveren-Waas en Namen.

9120 Beveren
Stationsstraat 60
Tel +32 3 750 95 80

8400 Oostende
Rietstraat 11 bus 3
Tel +32 59 24 29 60

8800 Roeselare
Kwadestraat 151a bus 31/32
Tel +32 51 26 46 00

5001 Namur
Route de Louvain-la-Neuve 4 bte 15
Tel +32 475 82 60 34