Organisatieprofiel van Aquadvice bvba

Dorp 23
9290 Berlare
België
052/43 00 84
carl.demuynck@aquadvice.be
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Studiebureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Hydrologie, hydraulica, waterkwaliteit, integraal waterbeheer, modellering, riolering, waterkwaliteit, oppervlaktewater, hemelwaterstudies, afkoppeling hemelwater, watertoets, wateraudit. Erkenning MER water en afkoppelingsadviseur.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.