Organisatieprofiel van ANTES Millieustudies

Italiëlei 161
2000 ANTWERPEN
België
+32.3.233.26.11
michele.bauwens@antes.be
Aantal personeelsleden: 6-10
Profiel: Adviesbureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Uitvoeren van alle milieustudies en milieudossiers. Opmaken en coördineren van milieueffectrapporten (projectMER's en planMER's), ontheffingsdossiers, MER-screenings van ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP, milieu-expertises. Uitvoeren van verkeerstellingen. Ecoscans, milieu-audits. Samenstellen van aanvragen tot het bekomen van milieuvergunning.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten