Organisatieprofiel van All Soil Assistance (ASA) bvba

Brechtsebaan 886
2900 Schoten
België
03/6059581
peter.luyckx@asa-bvba.be
Aantal personeelsleden: 11-25
Profiel: Aannemer
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Milieutechnische boringen en bemonsteringen (handmatig en machinaal). Grondwaterstaalnames. Erkend labo voor staalname van afvalstoffen en andere materialen. Asbest in grond onderzoek. Milieukundige begeleiding. Bodemenergie.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.

Informatie

ASA (All Soil Assistance) is gespecialiseerd is in het uitvoeren van veldwerk in het kader van milieutechnische bodemonderzoeken en van bodemsaneringsprojecten. Wij bieden u een all-in-pakket aan van de uitvoering van handmatig en machinaal veldwerk tot het digitaliseren van boorprofielen en shape-bestanden. Handmatige boorteams en waterstaalnameteams vertrekken dagelijks vanuit onze vestiging in Schoten om in opdracht van erkende bodemsaneringsdeskundigen het terreinwerk uit te voeren in het kader van oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken. Voor machinaal veldwerk kunnen wij dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de firma HMB bv uit Maasbree (NL) alle gangbare boortechnieken aanbieden voor milieutechnisch veldwerk, van (holle en volle) avegaarboringen over ramguts- en pulsboringen tot geoprobe-boringen met liners. Bij de uitvoering van in situ-bodemsaneringen zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van onttrekkings- en injectiefilters.

ASA bvba is een door OVAM erkend laboratorium voor de staalname van afvalstoffen en andere materialen voor de pakketten MA.1 (bagger- en ruimingsspecie), MA.3 (bouwstof - vaste stoffen), MA.7.1 (asbest in hopen) en MA.7.2 (asbest in grond).
Het plaatsen van bodemcollectoren voor aansluiting op warmtepompen behoort ook tot ons assortiment.