Organisatieprofiel van All Soil Assistance (ASA) bvba

Brechtsebaan 886
2900 Schoten
België
03/6059581
peter.luyckx@asa-bvba.be
Aantal personeelsleden: 11-25
Profiel: Aannemer
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Milieutechnische boringen en bemonsteringen (handmatig en machinaal). Grondwaterstaalnames. Asbest in grond. Slibstaalname.

Recent geplaatste vacatures

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.

Informatie

ASA (All Soil Assistance) is gespecialiseerd is in het uitvoeren van veldwerk in het kader van milieutechnische bodemonderzoeken en van bodemsaneringsprojecten. Wij bieden u een pakket aan waaronder de uitvoering van handmatig en machinaal veldwerk, staalname van slib en asbest in grond. Onze teams vertrekken dagelijks vanuit onze vestiging in Schoten om in opdracht van erkende bodemsaneringsdeskundigen het terreinwerk uit te voeren in het kader van oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken en milieuhygiënisch onderzoek. Voor machinaal veldwerk kunnen wij naast onze eigen boorstelling beroep doen op de firma HMB bv uit Maasbree (NL) en zo alle gangbare boortechnieken aanbieden voor milieutechnisch veldwerk, van (holle en volle) avegaarboringen over ramguts- en pulsboringen tot boringen met liners. Bij de uitvoering van in situ-bodemsaneringen zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van onttrekkings- en injectiefilters.

Het plaatsen van bodemcollectoren voor aansluiting op warmtepompen zit ook in ons dienstenpakket.