Organisatieprofiel van afdeling ROHM West-Vlaanderen

Werkhuisstraat 9
8000 Brugge
Belgium
050/44 28 11
staf.dewitte@lin.vlaanderen.be
Aantal personeelsleden: 101-250
Profiel: Overheid
Statuut: overheid

Omschrijving activiteiten

Domein ruimtelijke ordening: Alle activiteiten in toepassing van de wet- en regelgeving ruimtelijke ordening van lokaal (lees niet-gewestelijk) belang op vlak van de stedenbouwkundige vergunningen, de ruimtelijke planning en de bouwinspectie en -handhaving, m.i.v. administratief toezicht op de lokale overheden gemeenten en provincie. Domein huisvesting: Alle activiteiten in toepassing van de wet- en regelgeving huisvesting (financiële tegemoetkomingen, leegstand en verkrotting, kwaliteit woonpatrimonium en -handhaving, m.i.v. administratief toezicht op de lokale overheden gemeenten en provincie.) Domein monumenten en landschappen: Alle activiteiten in toepassing van de wet- en regelgeving monumenten en landschappen met name inventaris onroerend erfgoed, beschermingen (monumenten, dorps- en stadsgezichten en landschappen), onderhouds- en restauratiepremies, inspecties.

Recent geplaatste vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden voor deze organisatie.

Recent geplaatste berichten

Er zijn geen berichten gevonden voor deze organisatie.