Ontwerpteksten

10 juli 2015: Zomertrein en wijzigingsbesluit VLAREM III eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 10 juli 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan de ontwerpbesluiten “Zomertrein” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek) en “Wijzigingsbesluit VLAREM III” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide, de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas). Het ontwerpbesluit “Zomertrein” ligt nu voor bij de strategische adviesraden voor advies, het ontwerpbesluit “Wijzigingsbesluit VLAREM III” ligt voor bij de Raad van State voor advies. U kan hier de stukken van eerste principiële goedkeuring downloaden.

Download de eerste keer principieel goedgekeurde regelgevende tekst Zomertrein

Download de toelichting aan de Vlaamse Regering Zomertrein

Download bijlage 1 bij de Zomertrein

Download bijlage 2 bij de Zomertrein

Download bijlage 3 bij de Zomertrein

Download bijlage 4 bij de Zomertrein

Download bijlage 5 bij de Zomertrein

Download de eerste keer principieel goedgekeurde regelgevende tekst wijziging VLAREM III

Download de toelichting aan de Vlaamse Regering wijziging VLAREM III

Download bijlage 1 bij wijziging VLAREM III

Download bijlage 2 bij wijziging VLAREM III

 

26 juni 2015: VLAREM-trein 2015 eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 26 juni 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit “VLAREM-trein 2015” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek). Het ontwerpbesluit ligt nu voor bij de strategische adviesraden voor advies.

Download de eerste keer principieel goedgekeurde regelgevende tekst VLAREM-trein 2015

Download de toelichting aan de Vlaamse Regering VLAREM-trein 2015

Download bijlage 1 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 2 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 3 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 4 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 5 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 6 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 7 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 8 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 9 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 10 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 11 bij de VLAREM-trein 2015

Download bijlage 12 bij de VLAREM-trein 2015