nieuws
20/05/2019 - 00:00

Vlaanderen telt naar schatting achtduizend (voormalige) tankstations. Door lekkende benzine of diesel zijn de gronden waarop die tankstations staan of stonden vaak vervuild. Omdat heel wat uitbaters van tankstations de kostprijs van een bodemsanering niet kunnen dragen, ging de OVAM op zoek naar een alternatieve financiering. 

nieuws
10/05/2019 - 00:00

Vlaanderen telt naar schatting 8.000 voormalige of bestaande tankstations. Door lekkende benzine of diesel zijn die gronden vaak vervuild. Omdat in de praktijk bleek dat heel wat uitbaters van tankstations de kostprijs van een bodemsanering niet kunnen dragen zijn we als OVAM op zoek gegaan naar een alternatieve financiering.