nieuws
18/01/2019 - 00:00
  • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
  • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV): vervanging leden
  • Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): vervanging leden
  • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
  • Mededeling: Waalse natuurverbindingsgebieden
  • Mededeling: Waals Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
nieuws
08/06/2018 - 00:00

Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van de garagisten beroepsverenigingen hebben samen met de OVAM hun schouders gezet onder een bodemsaneringsfonds dat op 26 maart tijdens de Auto Technica beurs 2018 boven de doopvont werd gehouden door minister Joke Schauvliege. 

nieuws
16/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VLAREBO-besluit (Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming).