nieuws
08/01/2019 - 00:00

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

nieuws
16/03/2018 - 00:00
Na advies van de SARO en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen van haar decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt.