nieuws
09/03/2018 - 00:00

Op 26 februari 2018 heeft België het Verdrag van Minamata inzake kwik geratificeerd, dat op 20 augustus 2017 in werking is getreden. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de partners van de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen, in het bijzonder binnen het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM), wordt België de 89e partij bij dit nieuwe Verdrag.