nieuws
08/05/2019 - 00:00

Vlaanderen wil komaf maken met de historische asbestvervuiling in haar gebouwenpatrimonium. Voor de inventarisatie doet het een beroep op de remote sensing-expertise van VITO.

nieuws
13/11/2018 - 00:00

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het Actieplan asbestafbouw goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. 

nieuws
01/02/2018 - 00:00

In 2016 kregen 300 scholen, verdeeld over AGION en GO! de kans mee te doen aan een proefproject waarbij een gratis asbestinventaris werd uitgevoerd in hun school door een - door de OVAM aangestelde- asbestinventarisdeskundige.