nieuws
09/10/2018 - 00:00

Het klimaatrapport van de VN dat gisteren bekend gemaakt werd, toont aan dat de tijd dringt om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Daarom vragen de adviesraden SERV, Minaraad en SALV aan de Vlaamse Regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij.

nieuws
22/06/2018 - 00:00

De Minaraad is er tevreden over dat hij om advies gevraagd werd over het voorontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030. Dit energiedeel zal gebruikt worden in het kader van “de Vlaamse input voor de energie-aspecten van het ontwerp Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan”. 

nieuws
20/11/2017 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Tommelein en Minister van Economie Muyters de verlenging van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO’s) tot 2022 goedgekeurd.