nieuws
22/06/2018 - 00:00

De Minaraad is er tevreden over dat hij om advies gevraagd werd over het voorontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030. Dit energiedeel zal gebruikt worden in het kader van “de Vlaamse input voor de energie-aspecten van het ontwerp Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan”. 

studie
15/09/2017 - 00:00

Het klimaatbeleid staat ook op de Vlaamse agenda bovenaan. Ambities zoals het terugdringen van broeikasgasemissies werden o.a. vastgelegd in het Vlaams Klimaatbeleidsplan, het Vlaams actieplan 'energie-efficiëntie' en het Renovatiepact. Dankzij dergelijke beleidsinitiatieven werden de broeikasgasemissies de afgelopen decennia in verschillende sectoren gereduceerd.