nieuws
23/09/2019 - 00:00

Het Vlaams Energieagentschap heeft de steun voor een derde reeks lokale energieprojecten goedgekeurd. Het gaat om 29 gemeenten, die in totaal twee miljoen euro ontvangen. Hiermee is de pot van ruim 6 miljoen euro voor Lokale Energieprojecten verdeeld. 

nieuws
13/05/2019 - 00:00

Maar liefst 130 Vlaamse gemeenten hebben in totaal 210 projecten ingediend in het kader van de oproep ‘Lokale Energieprojecten’. Ze hopen op een deel van de 6 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakte uit het Klimaatfonds. De kostprijs van alle aanvragen overstijgt het voorziene bedrag. 

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Alle Vlaamse gemeenten hebben een uitnodiging gekregen van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) om deel te nemen aan lerende netwerken rond afvalbeleid. Opzet is om vergelijkbare gemeenten samen te brengen om informatie en best practices uit te wisselen om het restafval verder te laten afnemen. 

nieuws
19/02/2019 - 00:00

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval legt gemeentes een doelstelling op om de hoeveelheid restafval verder te beperken. Met de benchmarktool van de OVAM kunnen lokale besturen opvolgen in welke mate ze aan die doelstelling voldoen en of er extra inspanningen nodig zijn. De doelstelling is geformuleerd op basis van het type gemeente.

nieuws
30/09/2018 - 00:00

Dankzij een campagne van het Vlaams Energieagentschap en de Vlaamse minister van Energie kan elke Vlaming een lokaal energieproject mee helpen realiseren. Onder de noemer ‘Overal stroomversnellers’ worden alle Vlamingen opgeroepen om te kiezen voor een energieproject in hun gemeente. 

nieuws
16/03/2018 - 00:00
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten, op het vlak van sectorregelgeving rond omgeving. 
nieuws
10/06/2017 - 00:00

De 308 Vlaamse steden en gemeenten ontvingen deze week een brief met een bevraging over de woonuitbreidingsgebieden op hun grondgebied. De minister wil graag weten waar de gemeenten in de toekomst bij voorkeur nog woningen willen ontwikkelen, of waar net niet.