studie
12/06/2018 - 00:00

De sculptuur heet Aerolis en reist eind deze week naar het MoMA in New York voor de Biodesign Challenge. 

studie
22/05/2018 - 00:00

In het kader van het klimaatonderzoek heeft ILVO voor het eerst een proef gedaan waarbij het pensmicrobioom van de ene koe naar de andere werd overgeplaatst. Uitgangspunt was dat koeien een verschillende hoeveelheid methaan produceren, zelfs als ze hetzelfde voeder krijgen. Dat zou kunnen wijzen op verschillen in het microbioom in de pens. Iets wat misschien, naar analogie met transplantaties van fecale darmflora bij mensen, te beïnvloeden valt. 

studie
06/10/2017 - 00:00

Geleidelijke milieuveranderingen door toevoer van voedingsstoffen en opwarming van de aarde kunnen zorgen voor een abrupte afname van zuurstofconcentraties in meren en kustwateren, met negatieve gevolgen voor vissen en ander waterleven. Een nieuwe studie onder leiding van UvA-hoogleraren Jef Huisman en Gerard Muyzer laat zien dat micro-organismen een sleutelrol spelen bij deze desastreuze ‘regime shifts’. 

studie
26/05/2017 - 00:00

Onderzoekers uit Delft en Moskou hebben een nieuwe klasse micro-organismen ontdekt in Siberische sodameren. Deze organismen groeien in verzadigde soda met een pH-waarde van 10 en zetten organisch materiaal om in methaangas. Op vrijdag 26 mei publiceren ze samen met collega’s uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje een rapport van hun bevindingen in Nature Microbiology.