studie
04/06/2018 - 00:00

Team FAST, een studententeam van de TU Eindhoven, ontwikkelt een generator voor bouwplaatsen die elektriciteit opwekt door middel van duurzaam geproduceerd mierenzuur. 

studie
09/05/2017 - 00:00

Kooldioxide (CO2) is vooral bekend als broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Minder bekend is dat het ook een grondstof kan vormen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën. In een consortium van Shared Innovation Program VoltaChem werken zes partners de komende 2 jaar aan een project waarin CO2 met duurzaam opgewekte elektriciteit op grote schaal wordt omgezet in mierenzuur.