studie
29/09/2017 - 00:00

Op jaarlijkse basis brengt Biogas-E via een voortgangsrapport een overzicht van de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het voortgangsrapport 2017, die de biogassector in 2016 becijfert, werd begin september gepubliceerd. 

studie
26/05/2017 - 00:00

Onderzoekers uit Delft en Moskou hebben een nieuwe klasse micro-organismen ontdekt in Siberische sodameren. Deze organismen groeien in verzadigde soda met een pH-waarde van 10 en zetten organisch materiaal om in methaangas. Op vrijdag 26 mei publiceren ze samen met collega’s uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje een rapport van hun bevindingen in Nature Microbiology.

studie
21/04/2017 - 00:00

A new study examines the use of biogas – gas produced from organic waste – as an energy source in Europe, and shows that it has not yet reached its full potential.