studie
19/01/2018 - 00:00

Vlaanderen telt nog veel gronden die verontreinigd werden in ons rijke industriële verleden. Tegen 2036 wil de OVAM de sanering van alle historische bodemverontreinigingen minstens opstarten. De inventaris van de mogelijk verontreinigde gronden in Vlaanderen is een belangrijke stap in die richting.

studie
15/12/2017 - 00:00

Tegen 2036 wil de OVAM minstens gestart zijn met de sanering van alle historische bodemverontreinigingen in Vlaanderen. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken. De Gemeentelijke Inventaris speelt daarbij een cruciale rol.

nieuws
13/10/2017 - 00:00

Door ons rijke industriële verleden liggen in Vlaanderen nog talloze verontreinigde gronden. Tegen 2036 willen we voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. Een inventaris van mogelijk verontreinigde gronden is daarvoor de eerste voorwaarde. De gemeenten zijn goed op weg om tegen eind 2017 hun inventaris van risicogronden te vervolledigen.

nieuws
23/06/2017 - 00:00

''De Code van Goede Praktijk schrappen risicogrond' werd op basis van praktijkervaring van gemeenten, bodemsaneringsdeskundigen en de OVAM geactualiseerd. Naast de optimalisatie van de beoordelingsprocedure wordt er een standaardstructuur vooropgesteld. Er is ook een verklarende checklist toegevoegd. Deze checklist biedt zowel voor de opmaak, als voor de beoordeling van de gemotiveerde verklaringen een duidelijke leidraad .

nieuws
15/05/2017 - 11:02

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken. De eerste stap is het vervolledigen van de gemeentelijke inventaris van risicogronden. Gemeenten zijn goed op weg om die opdracht tegen eind 2017 af te ronden.

studie
31/03/2017 - 00:00

134.000 risicopercelen uit 304 gemeentelijke inventarissen . Dat is het voorlopige resultaat van de intensieve informatie-uitwisseling tussen Vlaamse steden en gemeenten en de OVAM.