nieuws
10/03/2017 - 00:00

Aan de kust zijn zure zandgronden zeer uitzonderlijk, en dat zorgt voor een specifieke fauna en flora. Zo kan op de zure gronden zelfs heidevegetatie gedijen. Momenteel blijft er echter niet veel over van die bijzondere natuur. Zo komen er nog slechts een handvol heideplanten voor en de duingraslanden bevatten te weinig typische plantensoorten. Dat komt omdat de gebieden in het verleden niet op de juiste manier beheerd werden.