nieuws
01/03/2019 - 00:00

Amper een week na het advies van de Raad van State heeft minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel op de Vlaamse regering vier decreten geagendeerd die belangrijk zijn voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen: het instrumentendecreet, bescherming van de topbossen, bestemmingsneutraliteit en woonreservegebieden. De decreten geven uitwerking aan de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

nieuws
08/01/2018 - 00:00

De gemeente Kinrooi en stad Bree organiseren i.s.m. VLM vanaf 6 januari 2018 een openbaar onderzoek over het milieueffectenrapport van de ruilverkaveling Molenbeersel.

nieuws
19/09/2017 - 00:00

De dienst Mer van het Vlaams Departement Omgeving heeft de aanvullende richtlijnen opgemaakt voor het onderzoek naar de locaties voor een IKEA-vestiging in Zuid-West-Vlaanderen (regio Kortrijk). De vier redelijke alternatieven voor de inplanting van het IKEA-woonwarenhuis zijn de zoekzones Heule-Ringshopping, Evolis, Hoog-Kortrijk en Ter Biest Wevelgem

nieuws
20/02/2017 - 00:00

Op vrijdag 17 februari 2017 heeft de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd bij het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit besluit bepaalt de inwerking treding en modaliteiten van dit decreet, dat één geïntegreerd planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, plan-MER, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen als doel heeft.