nieuws
01/06/2018 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de decretale basis voor de energienorm beslist. Die energienorm staat in het interfederaal energiepact en in het Vlaamse regeerakkoord en moet ervoor zorgen dat onze energie-intensieve bedrijven concurrentieel blijven met onze buurlanden.

nieuws
30/03/2018 - 00:00

De Vlaamse regering heeft beslist dat ze het interfederaal energiepact zal opnemen in een Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de lange termijn. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De regering wil zo de bevoorradingszekerheid garanderen en de klimaatdoelstellingen helpen te realiseren. Tegelijk zullen we mee waken over de kostprijs voor de gezinnen en de concurrentiekracht van de bedrijven.’

nieuws
16/01/2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” consulteren.

studie
11/12/2017 - 00:00

Door het invullen van een burgerbevraging van 17 oktober tot en met 5 november, kon iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België.

nieuws
06/11/2017 - 00:00

De online burgerbevraging over energie is uiteindelijk door 45.176 Belgen ingevuld. Drie weken lang konden mensen via de website www.energiepact2050.be hun mening geven over het toekomstige energiebeleid in ons land. 

nieuws
17/10/2017 - 00:00

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energieakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

nieuws
26/04/2017 - 00:00

Vandaag hebben de verschillende ministers van Energie van de federale en regionale regeringen verder overlegd over de aanpak van het interfederaal energiepact. Volgende week start de consultatie van een honderdtal actoren in de energiewereld.

nieuws
30/01/2017 - 00:00

De verschillende energieministers van ons land hebben vandaag de manier van werken bepaald om samen tot een gemeenschappelijke energievisie te komen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Voor het einde van het jaar moet het energiepact tussen de gewesten en de federale overheid een feit zijn.’