nieuws
07/01/2017 - 00:00

Op 7 december gaf de Commissie reeds aan dat de vogel- en habitatrichtlijnen relevant blijven voor het Europese natuurbeleid en dat ze dus niet herzien zullen worden. Ze erkende dat uitdagingen in het EU-natuurbeleid voornamelijk in het onvoldoende beheer en gebrek aan investeringen in het Natura 2000-netwerk zitten. De focus moet dus liggen op een verbeterde implementatie van de wetgeving en hun coherentie met bredere sociaal-economische doelstellingen.