nieuws
04/07/2019 - 00:00

Sinds 1 juli 2010 zijn de bijzondere overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet versoepeld.

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.
Op 12 februari 2018 zijn een aantal nieuwe bepalingen in werking getreden. 

nieuws
16/12/2016 - 00:00

Sla er het Bodemdecreet maar op na: een verontreinigde risicogrond overdragen kan op bepaalde momenten. Daar komt een specifieke procedure bij kijken. En die kan onder voorwaarden versneld worden.

studie
18/11/2016 - 00:00

Een volledige databank van alle risicogronden in Vlaanderen tegen eind 2017: daar streeft de OVAM naar. Samen met de gemeenten leveren we grote inspanningen om de inventarisatie te vervolledigen. Zo bezorgen de gemeenten ons via het webloket informatie uit de Gemeentelijke Inventaris