nieuws
08/03/2019 - 00:00

A government/industry partnership will mean that the UK will get 30% of its electricity from offshore wind by 2030. The new offshore ‘Sector Deal’ sets the groundwork for a huge boost in offshore wind capacity in the UK.

nieuws
09/12/2016 - 00:00

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de Belgische plannen voor de financiering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare offshore-energiebronnen in overeenstemming zijn met de staatssteunregels van de EU. De maatregel zal ervoor zorgen dat de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU worden gehaald terwijl de concurrentie op de eengemaakte markt wordt gehandhaafd.

nieuws
18/11/2016 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wijzigt betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.