nieuws
15/04/2019 - 00:00

The Council of Ministers agreed on CO2 emission standards for new cars and vans in the EU for the period after 2020. In 2030, emissions from new cars will have to be 37.5% lower and emissions from new vans 31% lower, compared to 2021.

nieuws
12/04/2019 - 00:00

Automobilisten die rijden op diesel kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten die een milieuzone invoeren, kunnen dieselauto’s die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 15 jaar, of ouder dan 20 jaar, in hun zone weigeren. Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s.

studie
11/04/2018 - 00:00

Interflex, de Europese pilot die op Strijp-S in Eindhoven plaatsvindt, onderzoekt of er in de toekomst meer mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet. Dat wordt gedaan door een lokale markt te maken waarbij elektrische auto’s of een centrale op de voor het elektriciteitsnet gunstigste tijden stroom vragen of aanbieden. 

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Europa heeft een nieuwe methode ingevoerd die het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s op een meer realistische manier meet. Vanaf nu kan u op het CO2-etiket zowel de oude als de nieuwe testwaarden terugvinden.

nieuws
10/11/2017 - 00:00

De Commissie stelt nieuwe streefcijfers voor de gemiddelde CO 2-uitstoot van nieuwe personenauto's en bestelwagens in de EU voor. Dat moet de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen helpen versnellen.

nieuws
29/05/2017 - 00:00

De Raad keurde een algemene oriëntatie goed over een hervorming van het systeem voor typegoedkeuring en markttoezicht voor motorvoertuigen.

Deze grote hervorming zal het huidige systeem moderniseren, aanpassen aan nieuwe technologieën die op de markt beschikbaar zijn en de controleproeven op emissiegegevens van voertuigen verbeteren.

studie
14/11/2016 - 00:00

In opdracht van de Europese Commissie heeft CE Delft in samenwerking met Transport&Mobility Leuven een studie uitgevoerd naar de tweedehandsmarkt voor personenauto’s en bestelauto’s in Europa. Een belangrijke bevinding van ons onderzoek was dat auto’s met een lagere CO2-uitstoot gemiddeld een hogere prijs op de tweedehands markt hebben.