nieuws
20/05/2019 - 00:00

Op 21 mei vieren we Natura 2000, het netwerk van beschermde natuurgebieden op land en op zee. Meer dan 2.000 soorten telt ons Belgisch stukje Noordzee. Tussen de vele ondiepe zandbanken liggen enkele hotspots voor de biodiversiteit. 

nieuws
22/01/2018 - 00:00

Op 18 december 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding van het natuurreservaat “Sint-Onolfspolder” te Dendermonde en Zele.

nieuws
19/01/2018 - 00:00

Op 24 november 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het natuurreservaat “Daknamse Meersen” te Lokeren.

nieuws
19/01/2018 - 00:00

Op 24 november 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het natuurreservaat “Zandberg” te Moerbeke.

brochure
09/06/2017 - 00:00

The latest LIFE Nature Focus publication highlights the issues threatening Europe's coastal habitats and how the LIFE programme has addressed them. Coastal regions generate 40% of our GDP, but development must be sustainable and must recognise the natural value of our varied coastlines.

nieuws
26/05/2017 - 00:00

The call for applications for the 2018 edition of the Natura 2000 Awards is now open. 

Find out more from the Natura 2000 Awards webpage including application details, guidance documents and an explanation of how to participate in the exciting award ceremony.

nieuws
07/04/2017 - 00:00

Het ONTWERP  ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)’ werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Aan de kust zijn zure zandgronden zeer uitzonderlijk, en dat zorgt voor een specifieke fauna en flora. Zo kan op de zure gronden zelfs heidevegetatie gedijen. Momenteel blijft er echter niet veel over van die bijzondere natuur. Zo komen er nog slechts een handvol heideplanten voor en de duingraslanden bevatten te weinig typische plantensoorten. Dat komt omdat de gebieden in het verleden niet op de juiste manier beheerd werden.

studie
27/01/2017 - 00:00

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. 

nieuws
28/10/2016 - 00:00

Op 16 september 2016 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende het natuurreservaat “Speelhof” te Stekene.