nieuws
09/03/2018 - 00:00

Brownfields krijgen te maken met leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere structurele knelpunten, die de invulling van de site belemmeren. 

studie
20/10/2017 - 00:00

Bent u op zoek naar gegevens rond bedrijventerreinen en ondernemingen? Dan is er goed nieuws voor u! Sinds vandaag bevat het Geopunt-portaal een afzonderlijke kaarttoepassing  'Ondernemen'.

nieuws
15/09/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw had de Vlaamse regering op 18 november 2016 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ voorlopig goedgekeurd en aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opdracht gegeven een flankerend beleid uit te werken voor de getroffen landbouwers.

nieuws
14/10/2016 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering, vrijdag 14 oktober 206, een startbeslissing genomen die tot de uitdoving van het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen zal leiden.