studie
06/05/2019 - 00:00

Volgens een nieuwe enquête maken Europeanen zich over de toestand van de natuur steeds meer zorgen. De meer dan 27 000 ondervraagde burgers blijken vrijwel unaniem (96 %) milieubescherming een belangrijke opdracht voor de EU te vinden en zien milieubescherming ook als essentieel voor de aanpak van klimaatverandering.

nieuws
09/02/2018 - 00:00

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels capaciteitsmechanismen voor elektriciteit goedgekeurd in België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië en Polen. De Commissie heeft vastgesteld dat de maatregelen de leveringszekerheid zullen helpen te garanderen zonder dat dit ten koste gaat van de concurrentie.

nieuws
05/02/2018 - 00:00

De Minaraad ontving op 4 januari 2018 de adviesvraag over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie. Deze startnota vormt het startpunt van de onderhandelingen tussen het Vlaamse Gewest en de sector over een nieuwe en derde MBO en schetst de belangrijkste doelstellingen van het Vlaamse Gewest. 

studie
01/09/2017 - 00:00

75% van de burgers wil meer EU-maatregelen voor milieubescherming. Lees verder over wat het Parlement doet om klimaatverandering te bestrijden en natuur en biodiversiteit te behouden.

nieuws
01/08/2017 - 00:00

De wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België treedt in werking op 28 juli 2017.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Op 16 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, de OVAM-conceptnota over het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen goed. Het gaat om een vernieuwend concept, ook bekend als Enhanced Landfill Management & Mining of ELFM. 

studie
07/10/2016 - 00:00

In 2016 heeft het Comité voor Milieubescherming (CEP) een publicatie voorbereid voor de 25e verjaardag van de aanname van het Protocol van Madrid inzake milieubescherming.

Deze publicatie werd gelanceerd op 4 oktober 2016.

nieuws
04/10/2016 - 00:00

Het EP heeft vandaag ingestemd met de ratificatie van het klimaatakkoord in aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en COP21-Voorzitter, Ségolène Royal. De EU-ministers hadden afgelopen vrijdag al goedkeuring gegeven. EU-ratificatie zal zorgen voor de inwerkingtreding van het eerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatakkoord.