nieuws
28/09/2018 - 00:00

Tijdens de raadszitting van 20 september werd het advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, wat betreft de bescherming van waardevolle bossen vastgesteld.  

nieuws
21/09/2018 - 00:00

De Minaraad, SERV, SALV en SARO ontvingen van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 16 juli 2018 een adviesvraag over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw (hierna: het "ontwerp verzameldecreet"). Minaraad en, SALV beslisten een gezamenlijk advies te formuleren.

nieuws
25/06/2018 - 00:00
  • Steunregeling kleine en middelgrote windturbines
  • ADR-regelgeving: inning boetes overtredingen vervoer over de weg van gevaarlijke goederen
  • Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: aanpassing regelgeving
  • Wijziging bepalingen Landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld
  • Bekrachtiging waterwetboek
  • Wijziging wet op de riviervisserij
  • Milieubeleidsovereenkomst afgedankte voertuigen
  • Wijziging Bosdecreet en decreet over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu/li>
nieuws
16/09/2016 - 00:00

Het gezamenlijke advies van Minaraad, SALV en SERV over het verzameldecreet 2016 Omgeving, natuur en landbouw verwijst traditioneel enkel naar de hoofdstukken, t.t.z. de wijzigingen aan wetten en decreten, die de raden wensen te becommentariëren.