nieuws
05/05/2017 - 00:00

Following a thorough evaluation of the Birds and Habitats Directives, the European Commission has adopted the Action Plan for nature, people and the economy. The action plan is designed to improve implementation of the directives and thus boost their contribution to the attainment of the EU's biodiversity targets for 2020. 

nieuws
28/04/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan goedgekeurd om de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in de EU te verbeteren ten voordele van de burgers en de economie.

nieuws
07/01/2017 - 00:00

Op 7 december gaf de Commissie reeds aan dat de vogel- en habitatrichtlijnen relevant blijven voor het Europese natuurbeleid en dat ze dus niet herzien zullen worden. Ze erkende dat uitdagingen in het EU-natuurbeleid voornamelijk in het onvoldoende beheer en gebrek aan investeringen in het Natura 2000-netwerk zitten. De focus moet dus liggen op een verbeterde implementatie van de wetgeving en hun coherentie met bredere sociaal-economische doelstellingen.
 

studie
05/09/2016 - 00:00

Hoeveel biodiversiteit komt voor in de natuurgebieden van het Europese Natura 2000-netwerk? Dit was, vrij vertaald, de vraag van de Europese Commissie aan een onderzoeksteam uit Nederland, Engeland en Italië onder leiding van Alterra, waarin onderzoekers van de Faculteit ITC van de Universiteit Twente participeerden. Uit het onderzoek bleek het grote belang van het netwerk voor alle onderzochte soortgroepen, vooral voor vogels, vlinders en planten.