nieuws
10/04/2018 - 00:00

Het PBL brengt in 2018 geen Nationale Energieverkenning (NEV) uit wegens werk aan Klimaatakkoord.

studie
30/10/2017 - 00:00

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie. 

nieuws
14/11/2016 - 00:00

Binnen een jaar na de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs, komen wereldleiders en onderhandelaars bijeen voor besprekingen in Marrakesh. De COP22 conferentie van 7-18 november richt zich op de uitvoering van het eerste algemeen bindende mondiale akkoord over klimaatverandering, een kwestie van grote urgentie voor de planeet.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

In het klimaatakkoord van Parijs, dat op 4 november 2016 in werking is getreden, beloofden landen beleid te implementeren om hun broeikasgasemissies te verminderen.

nieuws
07/10/2016 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering, vrijdag 7 oktober 2016, het ontwerp van instemmingsdecreet houdende ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs definitief goedgekeurd.

nieuws
04/10/2016 - 00:00

Het EP heeft vandaag ingestemd met de ratificatie van het klimaatakkoord in aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en COP21-Voorzitter, Ségolène Royal. De EU-ministers hadden afgelopen vrijdag al goedkeuring gegeven. EU-ratificatie zal zorgen voor de inwerkingtreding van het eerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatakkoord.

nieuws
29/07/2016 - 00:00

Europa heeft zich ertoe verbonden tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te reduceren. De Europese Commissie stelt vandaag aan België een CO2-reductie van 35 procent voor. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, benadrukt het belang van een snelle uitvoering van het Parijse klimaatakkoord.