nieuws
20/06/2018 - 00:00
 • Horizon 2020-project 'Geothermica - ERA NET Cofund Geothermal': subsidie
 • Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling
 • Technische voorschriften binnenschepen
 • Overeenkomst flankerende maatregelen en leefbaarheidsprojecten Oosterweelverbinding
 • vzw De Rand: investeringen energiebesparende maatregelen
 • Verzamelbesluit landbouw en visserij
 • Milieubeleidsovereenkomsten afgedankte batterijen en batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen
 • Regels voor aanduiding watergevoelige openruimtegebieden
 • Wijziging tariefregulering integrale waterfactuur
 • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage
 • Coördinatie en codificatie waterwetboek
 • Wijziging milieuhandhavingsbesluit
 • Soortenschadebesluit: wijziging diverse bepalingen in het kader van wolvenschade
brochure
10/06/2016 - 00:00

Sinds 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit, met een vastrecht en een variabele prijs voor het kraantjeswater. De brochure Goed geregeld = geld gespaard verduidelijkt op een eenvoudige manier de nieuwe structuur van de waterfactuur.