nieuws
27/09/2019 - 00:00

Bij het bepalen van het referentiepercentage vanggewassen, werd geen rekening gehouden met de inzaaidatums van de vanggewassen in het verleden. ​​Daardoor werd de referentie voor het inzaaien van vanggewassen bij veel landbouwers te hoog ingeschat. De Mestbank past het referentiepercentage later dit jaar aan, door een correctiefactor toe te passen.

studie
29/03/2019 - 00:00

De VMM en de Vlaamse Landmaatschappij irganiseerden een geslaagde studievoormiddag voor landbouwadviseurs en andere stakeholders. We zoomden in op de relatie tussen bemesting en nitraat in grondwater.

studie
20/10/2017 - 00:00

We meten nog steeds hoge concentraties van nitraat en fosfaat in de waterlopen. De waterkwaliteit in landbouwgebied verbetert sinds 2013 niet meer voor nitraat. Voor fosfaat is er geen verbetering meer sinds 2010.

nieuws
28/10/2016 - 00:00

De nitraatresiducampagne van de Mestbank loopt af op 15 november. De landbouwers die op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een of meerdere percelen (verplichte stalen) en nog geen contact opnamen met een laboratorium, doen dat het best zo snel mogelijk.

studie
13/09/2016 - 00:00

Landbouwers die een beheerovereenkomst water of een beheerovereenkomst waterkwaliteit hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 15 november 2016 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.

studie
02/06/2016 - 00:00

De meetresultaten in het Vlaamse oppervlaktewater voor zuurstof, zoutgehalte en zuurtegraad waren zeer goed in 2015. De resultaten zijn de beste van de voorbije 2 decennia.