nieuws
27/08/2018 - 00:00

Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. 

nieuws
05/03/2018 - 00:00

De VLM heeft eind 2017 de dienst Bedrijfsadvies stopgezet. Sindsdien hebben nogal wat landbouwers en stakeholders vragen over de dienstverlening van de Mestbank. Waarvoor kunnen ze er tegenwoordig terecht? Om die vraag te beantwoorden, belicht de Mestbank haar diensten. Daarmee wil ze een zo volledig mogelijk zicht scheppen op haar werking en dienstverlening. 

nieuws
10/11/2017 - 00:00

De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen ingaat

nieuws
19/09/2017 - 00:00

Landbouwers die een beheerovereenkomst water (PDPOII) of een beheerovereenkomst waterkwaliteit (PDPOIII) hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 16 november 2017 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.

nieuws
15/09/2017 - 00:00

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november.

nieuws
04/08/2017 - 00:00

Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er volgens de traditie opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. 

nieuws
31/01/2017 - 00:00

De landbouwers kunnen sinds 24 januari 2017 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2017 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

nieuws
27/01/2017 - 00:00

Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen.

nieuws
11/11/2016 - 00:00

De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen ingaat.

nieuws
16/09/2016 - 00:00

Ook dit najaar zal tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen. De Mestbank maakt de percelen die geselecteerd zijn voor een nitraatresidubepaling vanaf vandaag bekend via het Mestbankloket.