nieuws
21/05/2019 - 00:00

Op 13 mei adviseerden Minaraad en SALV over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing. De Raden hadden deze problematiek al meegenomen in het advies van 26 januari 2017 over de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer en stelden toen dat “Voor het bebossen van eigen terreinen, die reeds in eigendom zijn van private beheerder en die aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, in het ontwerpbesluit niets [is] voorzien (geen regeling voor kapitaalschade). 

nieuws
10/05/2019 - 00:00

De Minaraad en SALV ontvingen – resp. op 25 maart en 26 maart 2019 – de adviesvraag over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaarde-verlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing. 

nieuws
29/03/2019 - 00:00

Op voorstel van Minister Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om een klimaatopvolgpanel op te richten. Dat panel zal onderzoeken welke bijkomende klimaatmaatregelen kunnen worden genomen om het bestaande Vlaams klimaatbeleidsplan te versterken.

nieuws
03/03/2019 - 00:00

Op 3 maart vond een grote bosplantactie plaats aan het Hallerbos. Er werden ruim twintigduizend bomen geplant, goed voor tien voetbalvelden extra bosplezier. Zo’n duizend enthousiastelingen staken de handen uit de mouwen.

nieuws
20/01/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 476.000 euro in de realisatie van het park Halfweg gelegen tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan in Gent.

nieuws
22/04/2016 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering beslist om het opgebouwde saldo van het bossencompensatiefonds, dat in het verleden om begrotingstechnische redenen is opgebouwd en momenteel 7,6 miljoen bedraagt, uitzonderlijk te valoriseren.