nieuws
29/08/2019 - 00:00

Van 17 tot 28 augustus vond in Genève de 18de internationale CITES-conferentie plaats, die tot doel heeft de internationale handel in bedreigde soorten te reglementeren. In totaal werden 57 voorstellen besproken door de aanwezige lidstaten op de Conferentie. Verschillende soorten worden voortaan door de Overeenkomst beschermd, zoals giraffen, Mako haaien, vioolroggen en verwante roggen, zeekomkommers (zeedieren met een week, langwerpig lichaam). Wat planten betreft, versterkt CITES de bescherming van de Afrormosia (Afrikaanse teak) en sluit het muziekinstrumenten uit palissanderhout of rozenhout van zijn bepalingen uit.

nieuws
29/01/2019 - 00:00

De bedrijfsplanners proberen landbouwers te overtuigen om  beheerovereenkomsten voor akkervogels vooral te sluiten in gebieden die van nature meest geschikt zijn voor akkervogels

nieuws
28/01/2019 - 00:00
 • Belastingverdragen: multilateraal instrument tegen belastingontwijking door grondslaguitholling en winstverschuiving
 • Stad Kortrijk: overdracht gewestwegen
 • Bouwvrije stroken langs autosnelwegen
 • Samenwerkingsakkoord financiering strategische spoorweginfrastructuren: ontwerp van instemmingsdecreet
 • Wijziging verscheidene scheepvaartwetten voor de optimalisatie van het handhavingsbeleid in de scheepvaart
 • Wijziging diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
 • Planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete
 • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad): benoeming voorzitter
 • Soortenbesluit: wijzigen bepalingen
nieuws
07/12/2018 - 00:00
 • iPropeller: subsidie klimaatmaatregelen
 • VN Ontwikkelingsprogramma: subsidie versterken klimaatweerbaarheid Malawi
 • Beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart: voorontwerp instemmingsdecreet
 • Distributie en levering thermische energie
 • Beauvent cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • BBM nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Steengoed Projecten cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Adpo nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Terhills nv: subsidie drijvende zonnepanelenActieplan Asbestafbouwbeleid
 • Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water
 • Subsidies voor het uitvoeren van groenprojecten in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)
 • Vaststelling van het landinrichtingsplan ‘Zelzate-Zuid’
 • Soortenbeschermingsprogramma's
nieuws
06/09/2018 - 00:00

Meer dan 3000 landbouwers sloten in 2018 een beheerovereenkomst. De maatregelen voor soortenbescherming worden het breedst ingezet.

nieuws
10/02/2017 - 00:00

In 2017 leveren 3085 landbouwers via vrijwillige beheerovereenkomsten met de VLM extra inspanningen voor natuur, landschap en milieu in Vlaanderen. In totaal zullen zij daarvoor meer dan €11.000.000 aan vergoedingen ontvangen.

studie
26/02/2016 - 00:00

De adviesvraag is op 20 januari gesteld door minister Joke Schauvliege; voorwerp was het doorvoeren van verbeteringen en correcties in het bestaande Soortenbesluit.